top of page
trajecten en projecten

Puur Harmonie houdt zich buiten de praktijk bezig met bewustwordings-trajecten in de breedste zin van het woord. 

Momenteel ligt de focus op bewustwording  integreren in het onderwijs, zowel voor leerlingen als docenten.

Onderwijs heeft een bepalende rol in de ontwikkeling van (jonge) mensen en is een prachtige plek en gelegenheid om meer aandacht te vestigen op ons unieke systeem met eigen talenten en kwaliteiten. Het aanbieden van kennis van buitenaf is mooi, maar hoe je dit integreert wordt bepaald door de kennis over de mogelijkheden in jezelf en door hoe om te gaan hiermee. De ervaring leert dat de focus vaak ligt op andere zaken, zoals het beoordelen op de opgedane kennis van buitenaf, terwijl dat niet zo veel zegt over iemands talenten en kwaliteiten.

In plaats van het in kaart brengen van de 'problemen' gedurende deze al lang bestaande lesmethoden en het proberen op te lossen hiervan, blijkt het veel vruchtbaarder om te focussen op de mogelijkheden en ruimte die er zijn en zelfs door de ogenschijnlijke obstakels die aan het licht komen. Zo transformeren 'beperkingen' in richtingaanwijzers die ons in de richting van ons zelf helpen. 

Heel veel redenen dus om aandacht te besteden en meer over dit eigen systeem te leren en het verder te ontwikkelen.

Samen met psycholoog Margreet Terwindt is er een mooi programma ontwikkeld dat inmiddels op het voortgezet onderwijs in gebruik genomen is.

Door middel van oefeningen, opdrachten en experimenten ervaren de deelnemers zelf hoe hun systeem werkt en wat het nodig heeft om te functioneren in eigen voordeel. Wij denken dat deelnemers zo op een leuke, positieve manier helderheid en inzicht ontwikkelen en handvatten krijgen om vanuit stevigheid te groeien. Gevoelens, emoties, intuitie, energie, plek in gezin, groep en de wereld, grenzen bepalen, geluk, drive en creatie zijn sleutelwoorden van het programma.

We zijn zelf heel enthousiast over deze stap en zijn bezig om ook met het basisonderwijs te gaan starten. inmiddels passen wij dit programma ook toe in andere (doel)groepen.

Het mooie is dat het voor iedereen toepasbaar is, een merkbare meerwaarde geeft en het ook binnen een groep een uniek traject is dat voor ieder persoon een gepersonaliseerd effect geeft.

bottom of page