top of page
visualisatie

De cliënt wordt vanuit een diepere ontspanning begeleid in een visualisatie. Hierdoor ontstaan letterlijk beelden die weergeven waar iemand vast loopt, en/of waar de mogelijkheden liggen. Ook kan deze methode ingezet worden om vanuit traumatische herinneringen een wending te maken, waardoor het innerlijk kind verbonden wordt met wie iemand nu is. Zo kan heling op een diepere onderlaag plaatsvinden.

bottom of page